Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối sản phẩm

KHU VỰC MIỀN BẮC

Tổng hợp tất cả các đại lý tại các tỉnh thuộc khu vực miền bắc

KHU VỰC MIỀN TRUNG

Tổng hợp tất cả các đại lý tại các tỉnh thuộc khu vực miền trung

KHU VỰC MIỀN NAM

Tổng hợp tất cả các đại lý tại các tỉnh thuộc khu vực miền Nam